Agenda en uitgaanstipsLees verder...

Onze statistieken

Vandaag 37
Deze week 70
Deze maand 969
Sinds 11-2008 563128

Het Marokkaanse alfabet 

 

Het Arabische schrift - Abjadijah Arabijah
Het Arabische alfabet is een medeklinkerschrift. Medeklinkers staan centraal. Klinkers worden aangegeven door tekens boven en onder de medeklinkers. Het Arabisch wordt van rechts naar links gelezen. Het Arabisch wordt altijd in een vloeiende lijn aan elkaar geschreven, het is een vloeiend schrift. Dat maakt het voor een beginner lastig om Arabisch te lezen, omdat individuele lettertekens moeilijk te onderscheiden zijn.
Daarnaast hebben lettertekens een iets afwijkende vorm afhankelijk van of ze aan het begin, in het midden, of aan het eind van een woord staan.

 

Nr. Eind-vorm Midden-vorm Begin-vorm Isolaat- vorm Naam Uitspraak Opmerkingen
1 ـا ـا ا ا Alif a, i, u De letter Alif is een een klinkerdrager. Deze letter kan de klanken A, I en U vertegenwoordigen.
2 ـب ـبـ بـ ب Ba b  
3 ـت ـتـ تـ ت Ta t  
4 ـث ـثـ ثـ ث Tha th Als in het Engelse think.
5 ـج ـجـ جـ ج Jim dzj Als in jazz.
6 ـح ـحـ حـ ح Ha h Een zeer nadrukkelijke H.
7 ـخ ـخـ خـ خ Cha ch Als in lach of als in Bach.
8 ـد ـد د د Dal d  
9 ـذ ـذ ذ ذ Dhal dh  
10 ـر ـر ر ر Ra r  
11 ـز ـز ز ز Za z  
12 ـس ـسـ سـ س Sin s  
13 ـش ـشـ شـ ش Sjin sj Als in het Engelse woord sheep.
14 ـص ـصـ صـ ص Sad s  
15 ـض ـضـ ضـ ض Dad d  
16 ـط ـطـ طـ ط Tah t Een sterke, nadrukkelijke T.
17 ـظ ـظـ ظـ ظ Thah th Een zeer nadrukkelijke Th, ongeveer als in het Engelse woord this.
18 ـع ـعـ عـ ع Ain a De moeilijkste klank van het Arabisch. Als een soort van A-klank, maar van heel diep uit de keel.
19 ـغ ـغـ غـ غ Gain gh / r Als de Franse R in Paris.
20 ـف ـفـ فـ ف Fa f  
21 ـق ـقـ قـ ق Qaf q / k Een K-klank die diep vanuit de keel komt.
22 ـك ـكـ كـ ك Kaf k  
23 ـل ـلـ لـ ل Lam l  
24 ـم ـمـ مـ م Mim m  
25 ـن ـنـ نـ ن Noen n  
26 ـه ـهـ هـ ه Ha h  
27 ـو ـو و و Waw w / oe  
28 ـي ـيـ يـ ي Ja j / i / ai  

 

 

 

 

 
  2023 Harmen Schoonekamp | Contact | Talennet | Sitemap

Citaat van de dag

"Er bestaan geen feiten alleen interpretaties.
Nuk ekzistojnë fakte, por vetëm interpretime. "
- Friedrich Nietzsche -
(1844-1900)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?

E-mail

Nota bene! Deze webzijde is nog in opbouw. De juiste teksten moeten nog geplaatst worden.